Elliott Turns 4 - Dinosaur Birthday Party

Hattie Turns 1 - Cake Smash Birthday Party

Tel: 289-979-9123

Email: ashley@velvetbordeauxevents.com 

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2018 by Velvet Bordeaux Events.

velvetbordeauxtransparentbr.png